Krakow Barbakán

Jedna z najznámejších pamiatok v Krakove je Barbakán. Z opevnenia, ktoré v minulosti chránilo mesto sa takmer nič nezachovalo. Výnimku tvorí Barbakán a Floriánska brána, ktoré sa nachádzajú v severnej časti centra mesta. Tieto dve pamiatky boli prepojené mostom, ktorý sa už žiaľ nezachoval.

Barbakán Krakow

História Barbakánu

Výstavba gotickej stavby sa začala na konci 15. storočia. Písomné pramene uvádzajú, že krakovský Barbakán bol postavený v roku 1498 počas vládnutia kráľa Jána. I. Olbrachta. Mal obrannú funkciu a chránil Krakov pred vpádom tatárskych vojsk. Keďže doba sa menila a mesto sa začalo rozrastať, hradby mesta sa na príkaz cisára v roku 1806 začali demolovať. Avšak Floriánsku bránu a Barbakán sa rozhodli zachovať.

Spoľahlivý obranný objekt

Keďže hlavnou funkciou Barbakánu v Krakowe bola ochrana Floriánskej brány, stavba má 130 výklenkov, ktoré slúžili ako strielne. Okrem toho má aj 7 vežičiek, z ktorých mohli pozorovať nepriateľa. Najsevernejší bod opevnenia má hrubé steny. Ich hrúbka je viac ako 3 metre. Šírka Barbakánu je viac ako 24 metrov. Svoju funkciu si plnil dokonalo a pravdepodobne nebol nikdy obsadený cudzími vojskami.

Zaujímavá turistická atrakcia

Keďže dnes už Barbakán neslúži na ochranu mesta Krakow, nájdeme v ňom múzeum. Ak sa chcete ísť pozrieť dovnútra, musíte zaplatiť vstupné. Sú tu nepravidelné otváracie hodiny a v novembri sme sa do neho už nedostali. Pre verejnosť bol prístupný len od apríla do októbra.

Krakow Barbakán

Odporúčané ubytovanie

Keďže Krakow je veľký s množstvom pamiatok, odporúčame rezervovať si ubytovanie. Dobrá voľba je ubytovanie v centre mesta. Všetko tak máte priamo v pešej vzdialenosti. Nemusíte riešiť dopravu. Môžete si rezervovať nami odporúčané ubytovanie kliknutím na odkaz.